Home Oferta
19 | 02 | 2019
Oferta PDF Drukuj Email

 

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą kompleksowych usług porządkowych.

Proponujemy Państwu obniżenie kosztów sprzątania w Państwa biurach, budynkach, halach, terenach zewnętrznych, dzięki właściwemu dopasowaniu cen za świadczone usługi do wymogów, zapotrzebowania i możliwości.

 Oto co Państwo uzyskujecie zlecając usługi porządkowe naszej firmie 

 • przeszkolony personel,
 • doświadczenie w wykonywaniu prac porządkowych,
 • sprzęt i urządzenia czyszczące dostosowane do potrzeb i wymogów,
 • środki chemiczne dostosowane do powierzchni czyszczonych,
 • plan higieny dostosowany do indywidualnych potrzeb

 Najważniejszym czynnikiem każdej firmy jest jej pracownik,

 • aby wykonywał prawidłowo powierzone mu zadania musi zostać do nich właściwie przeszkolony,
  ( dzięki naszej firmie redukujecie Państwo koszty związane ze szkoleniem swoich pracowników, ponieważ to my zapewniamy odpowiednio wyszkolony personel )
 • aby miał odpowiednią motywację do pracy musi otrzymywać stosowne wynagrodzenie, oraz świadczenia socjalne
  ( redukujecie Państwo koszty związane z zatrudnieniem dodatkowego pracownika do wykonywania usług porządkowych, nasza firma dzięki prawidłowej polityce delegowania zadań jest w stanie zagwarantować wynagrodzenie swoim pracownikom adekwatne do wykonywanych prac )
 • każdy z nas jest narażony na utratę zdrowia, każdy z nas musi odpoczywać, również personel sprzątający
  ( dzięki zleceniu usług porządkowych naszej firmie zachowujecie Państwo ciągłość w wykonywaniu tych usług w swoich obiektach, zapewniamy zawsze zastępstwo w przypadku choroby pracownika, lub okresu urlopowego )
 • bardzo ważne jest doświadczenie, które nabywane jest wraz z ilością wykonywanych zadań, oraz różnorodnym ich zakresem
  ( dzięki naszej firmie nie narażacie Państwo swoich lokali na nie właściwe wykonanie usług porządkowych, doświadczenie nabyte na różnych obiektach pozwala nam na prawidłowe wykonanie powierzonych prac )

Aby prawidłowo wykonać powierzone zadania, pracownik musi posiadać odpowiedni sprzęt do ich realizacji

 • istotnym elementem jest właściwy dobór sprzętu do wykonywanych czynności
  ( redukujecie Państwo koszty związane z zakupem sprzętu i urządzeń niezbędnych do prawidłowego utrzymania czystości, ten sprzęt my dostarczamy mając na uwadze właściwy dobór do zadań jakie nam Państwo powierzycie )
 • każdy sprzęt, urządzenia należy okresowo konserwować, a w przypadku awarii zlecić ich naprawę
  ( zapewniamy pełne zaplecze techniczne, oraz zamienne urządzenia w przypadku awarii, redukujecie Państwo w tym przypadku koszty związane z okresową konserwacją i naprawami lub wymianą zużytych urządzeń )

Właściwy dobór środków chemicznych

 • należy pamiętać że nie ma uniwersalnych środków czyszczących do każdej powierzchni
  ( dzięki doświadczeniu i niezbędnej wiedzy dostosujemy właściwe środki chemiczne do czyszczonej powierzchni tak aby nie narażać jej na uszkodzenia, a efekt czyszczenia został osiągnięty )

 Harmonogram sprzątania

 • każdy wie, że aby osiągnąć jak najlepsze wyniki swojej pracy, należy prawidłowo zaplanować wszystkie działania
  ( dzięki nabytemu doświadczeniu możemy Państwu zaproponować najbardziej optymalny plan utrzymania higieny w powierzonym obiekcie, dostosowując go do potrzeb i wymogów )

Ponadto możemy Państwu zaproponować specjalistyczne usługi związane z utrzymaniem czystości, oraz serwis konserwatorsko - naprawczy w Państwa lokalach ( np. prace hydrauliczne, remontowo budowlane, serwis instalacji elektrycznych, oraz inne prace związane z właściwym utrzymaniem obiektu.


Dzięki możliwości zaoferowania kompleksowo wielu usług dla naszych Klientów, jesteśmy w stanie obniżyć ich koszt bez straty na jakości ich wykonania.

Niektóre nasze usługi:

 • bieżące utrzymanie czystości w powierzonych obiektach ( biurowych, usługowych, magazynowych, produkcyjnych, mieszkalnych, i innych )
 • serwis dzienny, zarówno ekip sprzątających jak i opiekę konserwacyjno naprawczą
 • serwis "24 godzinny na dobę", zapewniamy Państwu cało dobową opiekę interwencyjną w przypadku awarii, nie przewidzianych zdarzeń, etc.
 • mycie okien zarówno metodami tradycyjnymi jak i specjalistyczne mycie z użyciem podnośników i metod alpinistycznych,
 •  mycie witryn, przeszkleń, reklam, banerów,
 • mycie i czyszczenie elewacji, pokryć dachowych, usuwanie graffiti,
 • polimeryzacja,  krystalizacja posadzek i podłóg,
 • konserwacja podłóg drewnianych, drewnopochodnych,
 • pranie wykładzin, dywanów, tapicerki meblowej oraz samochodowej,
 • sprzątanie antyalergiczne z wykorzystaniem pary wodnej,
 • czyszczenie basenów publicznych, oraz przydomowych,
 • kompleksowe sprzątanie i doczyszczanie lokali po budowlanych, po remontowych,
 • sprzątanie podjazdów, placów, parkingów, terenów zewnętrznych,
 • utrzymanie terenów zieleni, koszenie trawy, wycinka drzew,

 Mamy nadzieję że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i przyczyni się do owocnej współpracy